facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dział Promocji

                  

Realizowane zadania

 • promocja Uniwersytetu Śląskiego,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informującej i reklamowej o Uniwersytecie Śląskim,
 • organizacja uroczystości i imprez akademickich (m.in. uroczyste inauguracje, uroczystość wręczenia doktoratów honoris causa, uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom i in.),
 • prowadzenie PR wewnętrznego i zewnętrznego Uniwersytetu,
 • kreowanie wizerunku Uczelni,
 • kontakty z lokalną i ogólnokrajową prasą, radiem i telewizją,
 • sporządzanie planu oraz realizacja zakupów materiałów reklamowych,
 • realizacja zamówień publicznych dotyczących promocji Uczelni,
 • promocja działalności naukowej pracowników UŚ,
 • utrzymywanie i pogłębianie więzi absolwentów z Uczelnią,
 • prowadzenie akcji promocji rekrutacji na studia w Uniwersytecie Śląskim.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.